Moterų Vakaronės

Moterų Vakaronės

Erdvė kartu augti meilėje ir bendrystėje

15 savirefleksijos klausimų

Įvadas (išrašau visas pirmas kylančias mintis)
Savirefleksijos svarba (atsakau sau į klausimą, kodėl man svarbu reflektuoti?)

1 klausimas: Kokios yra mano stipriosios ir silpnosios pusės?

2 klausimas: Ar mano vertybės atitinka mano veiksmus?

3 klausimas: Ar tikslingai naudoju savo talentus ir įgūdžius?

4 klausimas: Ar esu sau švelni patirdama iššūkius? Kokius palaikančius žodžius sau tariu tomis akimirkomis?

5 klausimas: Ar mano tikslai atitinka mano ilgalaikę viziją?

6 klausimas: Kaip susidoroju su nesėkmėmis ir iššūkiais?

7 klausimas: Ar rūpinuosi savo fizine ir psichine gerove?

8 klausimas: Kokių veiksmų imuosi, kad tobulėčiau asmeniškai ir profesinėje srityje?

9 klausimas: Kaip efektyviai valdau savo laiką ir tvarkau užduočių prioritetus?

10 klausimas: Ar esu atvira grįžtamajam ryšiui ir noriu iš jo mokytis?

11 klausimas: Ar aiškiai suvokiu savo gyvenimo tikslą ir kryptį?

12 klausimas: Kaip susidoroju su stresu ir palaikau sveiką darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą?

13 klausimas: Ar darau teigiamą įtaką kitų žmonių gyvenimui?

14 klausimas: Kokių veiksmų imuosi, kad nuolat mokyčiausi ir augčiau?

15 klausimas: Kaip apibrėšiu sėkmę ir kokių veiksmų imuosi jai pasiekti?

Apibendrinu viską, ką užrašiau. Galiu dar kartą trumpai paminėti visus svarbiausius man punktus.

Moterų Vakaronėse mes mokomės atjaučiančio ir mylinčio ryšio su savimi, mus mylinčiu žmogumi bei supančiais žmonėmis. Registruokis į savo moterų ratą jau dabar!

Na, o čia rasi mūsų sukurtą atmintinukę – ištrauk ją kai ieškosi pagalbos, norėsi darniau sudėlioti dienotvarkę ar akimirkai stabtelėti ir įkvėpti gaivos!