Bendruomenės klubas

 

Šioje grupėje visos dalinamės tuo, kas stiprina mūsų Šaknis. O Šaknys mūsų siekia gilias mūsų Tautos Tradicijas. Tradicijų puoselėjimas suteikdavo ir tebesuteikia mūsų kasdieniam gyvenimui gilią prasmę ir reikšmę, žmogus jaučiasi susijęs su savo praeitimi, o dažnai ir su tėvyne. Tradicijų dėka viena po kitos ateinančios kartos žino, iš kur yra kilusios, ir gali iš to semtis gilių pavyzdžių, turėti stiprią dvasinę atramą.

Tradicijos taip pat suteikia ir bendruomeniškumo jausmą bei sukuria beveik metafizinį tam tikros veiklos pobūdį ir prasmę, sutvarko tam tikrus tikrovės aspektus. Tradicijos yra pavyzdys ateičiai. Jos leidžia mums suprasti, kas esame, iš kur esame kilę. Pasėdami savyje tradicijos sėklas, pastarosios stiprins mūsų ryšį Mylimu žmogumi, Šeima, Vaikais, Artimiausiais.

Per dainas, šokius, žaidimus, tautosaka, keliausime gilyn į tai, iš kur esame kilę, kuo esame ir būsime…